WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Sociale Veiligheid

Op Woutertje Pieterse vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers. Daarom heeft PROOLeiden-Leiderdorp een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, die u ook kunt downloaden.
Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. sociale veiligheid binnen PROOLeiden-Leiderdorp en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers,  kinderen en ouders zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. 
In dit beleidsplan vindt u ook verwijzingen naar schooleigen protocollen. Deze vindt u ook op de website met de kanttekening dat enkele daarvan 'under construction' zijn.
 
Powered by BasisOnline