WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht.

De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert hij de achterban via de het Infobulletin en via de notulen van de vergaderingen. De leden van de MR worden in principe voor een termijn van 3 jaar gekozen.

De MR kent momenteel de volgende samenstelling:

Teamgeleding:
Yvonne Kaatee
Marieke Hoes
Ymke Pompe
Miranda Wassink

Oudergeleding:
Bodil van den Berg
Pieter Visser
Remco Spek
Henri van Voorthuizen

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, stuur dan een bericht naar de MR via Schoudercom

Powered by BasisOnline