WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Ouderbijdrage/Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse. Ouders uit de Activiteitencommissie en Medezeggenschapsraad hebben hierin zitting.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, medio oktober, vastgesteld op basis van een begroting. Tot voor kort bepaalden de kosten voor de tussenschoolse opvang een groot gedeelte van dit bedrag.
Met ingang van schooljaar 2021-2022 worden de kosten voor de tussenschoolse opvang door de school geïnd en ontvangen ouders hiervoor een aparte rekening.
De rekening kan in 2 of 3 termijnen voldaan worden, mits hierover binnen 3 maanden na het ontvangen van de digitale factuur een afspraak gemaakt is met de administratie (voor de rekening van de tussenschoolse opvang) of de penningmeester van Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse (voor de ouderbijdrage). 

Als ouders de ouderbijdrage en/of de kosten voor de tussenschoolse opvang financieel niet kunnen opbrengen kan contact worden opgenomen met de stichting leergeld. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen.

Powered by BasisOnline