WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Ouderbijdrage/Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse. Ouders uit de Activiteitencommissie en Medezeggenschapsraad hebben hierin zitting.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een begroting.  De rekening voor de ouderbijdrage kan in twee of drie termijnen worden betaald, mits hierover binnen drie maanden na het ontvangen van de digitale factuur een afspraak gemaakt is met de penningmeester van Stichting Vrienden van Woutertje Pieterse.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 bedraagt €100 per kind.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze lunchen met de leerkracht en gaan daarna buiten spelen onder toezicht van medewerkers van Boter, Kaas & Overblijf. De kosten voor de tussenschoolse opvang worden door de ouders betaald en door de school geïnd. De kosten voor schooljaar 2023-2024 zijn €107,50 per kind (ongeveer 0,73 euro per dag).

Als ouders de ouderbijdrage en/of de kosten voor de tussenschoolse opvang financieel niet kunnen opbrengen kan contact worden opgenomen met de stichting leergeld. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen.

Powered by BasisOnline