WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Ons onderwijs

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, uitgaande van hun nieuwsgierigheid en gericht op persoonsvorming en vaardigheden.
Alle leerkrachten onderwijzen kennis en vaardigheden. Daarnaast hebben zij aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Zij organiseren en sturen onderwijsactiviteiten en zetten leerlingen aan tot denken, organiseren dat leerlingen mede-eigenaar zijn van (de evaluatie van) hun werk en gedrag, onder andere door gesprekken met de kinderen.
Leerkrachten hebben aandacht voor leren-leren. Zij zetten coöperatieve en digitale werkvormen in en werken gedifferentieerd.
Leerkrachten plannen de leerstof uit reguliere methoden en uit andere bronnen. Leerlingen werken bij taal, spelling en rekenen op eigen niveau en zelfstandig met een weektaak.

Wij hebben een Natuur & Techniek-profiel. Dat betekent dat we gedurende het schooljaar specifieke aandacht besteden aan dit domein van wereldoriëntatie. Daarbij werken we met een methode en vinden er in dit kader ook excursies en workshops plaats voor alle kinderen in alle groepen.

In de schoolgids vindt u meer informatie over de school en onze manier van werken. Deze kunt u vinden onder de tab 'praktisch' bij 'documenten'.

Powered by BasisOnline