WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO)
In een nieuwe wet is vastgelegd dat de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren als ouders daarom vragen. Een goede aansluiting maakt het gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen.

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt geregeld door onder andere Smallsteps. Iedere dag bezoeken kinderen van onze school Avontuurlijk, de Pollewop en andere instellingen.

De school weet door dagoverzichten van Smallsteps welke kinderen worden opgehaald. Bij eventuele wijzigingen in de schooltijden stellen wij de BSO hiervan op de hoogte. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en betaalt ook de kosten voor de opvang zelf. 

Voorschoolse opvang (VSO)
Smallsteps verzorgt voorschoolse opvang in ons gebouw voor de ouders die dit wensen. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur naar Avontuurlijk worden gebracht. De groepsleiding zorgt ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Tijdens de voorschoolse opvang maken kinderen van dezelfde faciliteiten gebruik als tijdens de buitenschoolse opvang.

VSO wordt geboden tijdens de schooldagen: niet tijdens vakantiedagen en roostervrije dagen. Voorschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang.

Powered by BasisOnline