WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Er is wettelijk vastgelegd dat de school aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren als ouders daarom vragen. Een goede aansluiting maakt het gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties en vrije dagen.

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt geregeld door onder andere Partou, Tomtiedom, Floreokids of de Sportanen. Iedere dag bezoeken kinderen van onze school een van de vestigingen van deze organisaties.

Voorschoolse opvang (VSO)
Partou verzorgt voorschoolse opvang in ons gebouw voor de ouders die dit wensen. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur naar Avontuurlijk worden gebracht. De groepsleiding zorgt ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Tijdens de voorschoolse opvang maken kinderen van dezelfde faciliteiten gebruik als tijdens de buitenschoolse opvang.

VSO wordt geboden tijdens de schooldagen: niet tijdens vakantiedagen en roostervrije dagen. 

De school zorgt ervoor dat de BSO's op de hoogte zijn van onze vakanties en vrije dagen. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en betaalt ook de kosten voor de opvang. 

Powered by BasisOnline