WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO)
In een nieuwe wet is vastgelegd dat de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren als ouders daarom vragen. Een goede aansluiting maakt het gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen.

De buitenschoolse opvang (B.S.O.) wordt geregeld door de Smallsteps. Iedere dag bezoeken kinderen van onze school de Boomhut, de Pollewop en andere instellingen.

De school weet door dagoverzichten van Smallsteps welke kinderen worden opgehaald. Bij eventuele wijzigingen in de schooltijden stellen wij de B.S.O. hiervan op de hoogte. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en betaalt ook de kosten voor de opvang zelf. 

Voorschoolse opvang (VSO)
Smallsteps verzorgt voorschoolse opvang voor de ouders van Woutertje Pieterse die dit wensen. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur sinds oktober 2010 gebracht worden bij de Boomhut. De groepsleiding zorgt dat de kinderen op tijd op school zijn. Tijdens de voorschoolse opvang maken kinderen van dezelfde faciliteiten gebruik als op de buitenschoolse opvang.

VSO wordt geboden tijdens de schooldagen: niet tijdens vakantiedagen en roostervrije dagen. Voorschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang.

Opvang van kleuters op sluitingsdagen
De kleuterklassen van Woutertje Pieterse zijn eens per drie weken gesloten. Smallsteps verzorgt opvang voor de ouders die dit wensen. Deze opvang vindt plaats in de buitenschoolse opvang Avontuurlijk, Houtlaan 60 te Leiden.

Powered by BasisOnline