WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties en vrije dagen.

Binnen de school zit een kleine vestiging van Partou, Avontuurlijk. Verder gaan kinderen naar andere vestigingen van Partou, bijv. Bengel, Jeugdhonk, Petteflet en Pollewop. Maar kinderen gaan ook naar Teddy Kids, Tomtiedom, Pimmetje en de Sportanen.

Voorschoolse opvang (VSO)
Partou verzorgt voorschoolse opvang in ons gebouw voor de ouders die dit wensen. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur naar Avontuurlijk worden gebracht. De groepsleiding zorgt ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Tijdens de voorschoolse opvang maken kinderen van dezelfde faciliteiten gebruik als tijdens de buitenschoolse opvang.

VSO wordt geboden tijdens de schooldagen: niet tijdens vakantiedagen en roostervrije dagen. 

De school zorgt ervoor dat de BSO's op de hoogte zijn van onze vakanties en vrije dagen.
U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en betaalt ook de kosten voor de opvang. 

Powered by BasisOnline