WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Leerlingenzorg

Onder leerlingenzorg verstaan wij het volgen van alle leerlingen van de school in hun ontwikkeling en de maatregelen die wij nemen ten aanzien van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen (op zowel individueel als op groepsniveau). Voorheen ging men in het onderwijs en in de zorg vooral uit van onderwijsbeperkingen van het kind en werd benoemd wat het kind niet kon. Deze manier van werken is weinig productief gebleken. Er wordt nu niet de vraag gesteld: 'Wat is er mis met dit kind?', maar: 'Hoe kan ik mijn instructie en begeleiding afstemmen op wat deze leerling nodig heeft? Welke aanpassingen in de instructie, aanpak en leertijd zijn nodig voor deze leerling?'

Vanuit dit perspectief worden problemen van leerlingen beschouwd als werkproblemen van de leerkracht als professional. Bij het afstemmen van het onderwijs is de leerkracht beslissend en reageert adequaat op kinderen die extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten zullen daarbij tegen grenzen aanlopen. Zorg voor leerlingen is een gedeelde zorg en daarbij is samenwerking heel belangrijk. In ons zorgplan staat beschreven op welke manier deze zorg vorm krijgt op onze school, hoe de taken ten aanzien van de zorg zijn verdeeld en volgens welke stappen wij zorg bieden aan onze leerlingen.

Binnen onze school zijn twee Leer- en OntwikkelSpecialisten (LOS) werkzaam. Voorheen noemden we dit intern begeleiders. Er is een LOS voor de groepen 1 t/m 4 en een voor de groepen 5 t/m 8.

Ons zorgplan kunt u vinden onder het tabblad 'praktisch' bij 'documenten'.
Powered by BasisOnline