WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Tussenschoolse opvang (TSO)

Al­le kinderen blijven over en eten onder begelei­ding op school. We werken met een door de ouders georganiseerde en betaalde tussenschoolse opvang (TSO). Het toezicht op de kinderen tijdens het buitenspelen en in de onderbouw deels bij het eten, ligt in handen van pedagogisch medewerkers van Boter, Kaas en Overblijf. Dit is een professionele organisatie die in Leiden en omstreken de kinderopvang en de buitenschoolse opvang organiseert. Het bedrag wordt geïnd door de school en bedraagt in schooljaar 2023/2024 107,50 euro per leerling (ongeveer 0,73 euro per dag). De rekening kan in twee of drie termijnen voldaan worden, mits hierover binnen drie maanden na het ontvangen van de digitale factuur een afspraak gemaakt is met de administratie van de school.

Voor vragen of meer informatie kunt u kijken op: Boter, kaas en Overblijf.
 
Powered by BasisOnline