WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet of als u met piekdrukte te maken heeft tijdens de schoolvakanties, dan kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden, zoals belangrijke familiegebeurtenissen (begrafenis/huwelijk) of voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Ook dit mag alleen als de directeur of leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 schooldagen) hier vooraf toestemming voor geeft.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u doen uiterlijk 8 weken voordat het verlof start. De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. 
De directeur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. Hij mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Bij een vakantieaanvraag van 10 dagen of meer, moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Leiden.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
- u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
- het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
- het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
- u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1x per schooljaar doen.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing genomen heeft.

U kunt via Social Schools een verlofaanvraag indienen. 
Powered by BasisOnline