WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Verlof

Vakanties dient u in overeenstemming met de schoolvakanties op te nemen. Als dit niet mogelijk is, moet u zelf contact opnemen met de schoolleiding. Hiervoor gelden de richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Na het invullen van een aanvraagformulier neemt de directeur een besluit. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen die ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
U kunt hier klikken om naar de website van Regionaal Bureau Leerplicht te gaan en de richtlijnen te bekijken.

Een aanvraagformulier kunt u afhalen bij de administratie en dient minstens vier weken voor het gewenste verlof te worden ingeleverd. U krijgt binnen zeven dagen antwoord op het verzoek.
Powered by BasisOnline