WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen vijf jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.

Kinderen van vijf jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur vrij krijgen van school. Bij een vakantieaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming worden gevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Leiden.
U kunt hier klikken om naar de website van Regionaal Bureau Leerplicht te gaan en de richtlijnen te bekijken.

Een aanvraagformulier voor vrijstelling kunt u digitaal invullen door op onderstaande link te klikken:

Aanvraagformulier  verlof
 
Powered by BasisOnline