WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op basis van een begroting vastgesteld op de openbare MR/OR jaarvergadering, medio oktober. Woutertje Pieterse kent een rooster met een door de ouders georganiseerde collectieve overblijf. De kosten van de tussenschoolse opvang bepalen voor een groot gedeelte de hoogte van de ouderbijdrage. Elk gezin ontvangt één cumulatieve nota. Deze nota wordt verstuurd naar het aan school doorgegeven mailadres. De bijdrage kan in 2 of 3 termijnen voldaan worden, mits hierover binnen 3 maanden na het ontvangen van de digitale factuur een afspraak gemaakt is met de penningmeester. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is in oktober/november vastgesteld, dit is € 170,- per kind. Het schoolkamp van kinderen in groep 8 kost voor de betreffende leerlingen nog eens € 55,- extra.

Als ouders de ouderbijdrage financieel niet kunnen opbrengen is het volgende van belang: 

Voor mensen met inkomens tot 120% van het minimuminkomen is er de Regeling Schoolbijdrage van de gemeente Leiden. Formulieren voor het aanvragen van deze regeling kan men afhalen op het Stadsbouwhuis, het stadhuis of bij de Raad- en Daadwinkels. Bij de Raad- en Daadwinkels kan men ook hulp krijgen bij het invullen van deze formulieren. Ook is het mogelijk om via de Stichting Leergeld Leiden een bijdrage te krijgen als men onverhoeds niet onder de Regeling Schoolbijdrage valt. De penningmeester legt tijdens de openbare jaarvergadering van MR en OR (medio oktober) verantwoording af over de administratie van het afgelopen jaar en stelt op basis van een begroting een ouderbijdrage voor voor het komende jaar.

Powered by BasisOnline