WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op basis van een begroting vastgesteld op de openbare, medio oktober. Woutertje Pieterse kent een rooster met een door de ouders georganiseerde collectieve overblijf. De kosten van de tussenschoolse opvang bepalen voor een groot gedeelte de hoogte van de ouderbijdrage. Elk gezin ontvangt één cumulatieve nota. Deze nota wordt verstuurd via Schoudercom. De bijdrage kan in 2 of 3 termijnen voldaan worden, mits hierover binnen 3 maanden na het ontvangen van de digitale factuur een afspraak gemaakt is met de penningmeester. 

Als ouders de ouderbijdrage financieel niet kunnen opbrengen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen.

Powered by BasisOnline