WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Levelwerk

Omgaan met verschillen 

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat kinderen die op onderdelen extra aandacht nodig hebben via gedifferentieerd onderwijs voldoende ondersteund worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij als school Levelwerk aan (zie kopje 'Levelwerk' hieronder). 

In sommige gevallen kiezen ouders ervoor om zelf een remedial teacher of kindercoach voor hun kind in te huren. Uiteraard is dit een afweging die ouders zelf kunnen maken. Wel vinden wij het als school belangrijk dat de leerkracht van uw kind hier dan ook van op de hoogte wordt gesteld, zodat goede samenwerking tussen de RT'er en groepsleerkracht mogelijk is. Door ouders georganiseerde en gefinancierde RT kan helaas niet op school of tijdens schooltijd plaats vinden. 

Over een eventuele specifieke zorg- of onderwijsbehoefte van kinderen in het kader van passend onderwijs (bijvoorbeeld logopedie of dyslexiebehandeling door ONL) worden altijd maatwerkafspraken gemaakt tussen school, ouders en adviseur passend onderwijs. 

Levelwerk 

Onze school werkt met de leerlijn Levelwerk voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen en kan worden gebruikt van groep 3 tot en met 8. Door de basisstof compact aan te bieden ontstaat er binnen de betreffende les ruimte voor aanvullende opdrachten. Daarnaast worden er uitdagende puzzels en denkspelletjes aangeboden en is er aandacht voor planning en organisatie. 

Het werken binnen Levelwerk vereist wilskracht, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen en fouten durven maken. Allemaal vaardigheden die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. Om dit proces goed te begeleiden zullen de kinderen een keer per week/twee weken uit hun klas worden gehaald om in groepjes te worden begeleid door onze specialist Levelwerk (Miranda Wassink). 

De leerlingen die voor Levelwerk in aanmerking komen, worden door school geselecteerd op basis van een hoge DLE (Didactische Leeftijd Equivalent) en zelfstandige werkhouding.

Powered by BasisOnline