WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Intern Begeleider (IB)

Op de Woutertje Pieterse werkt een groep enthousiaste en deskundige leerkrachten, die er dagelijks voor zorgt dat de kinderen het fijn hebben en in staat gesteld worden om te leren. Daarnaast is er voor de onder, midden en bovenbouw een Intern begeleider aanwezig op school. Deze bewaakt de zorg voor de leerlingen. 

De Intern begeleider ondersteunt de leerkracht als er vragen zijn met betrekking tot de werkhouding, intellectuele, sociale of emotionele ontwikkeling van een leerling. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zoals verwacht en is er vanuit ouders of school behoefte aan aanvullende informatie.

De Intern begeleider vraagt een onderzoek of de inzet van een passende expert aan, onderhoudt de contacten met hulpverleners buiten de school en is aanwezig bij oudergesprekken. Ook bewaakt de Intern begeleider het groepsproces met betrekking tot de schoolvorderingen en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de groepen.

De Intern begeleider kan u ook doorverwijzen naar de schoolarts, JGT, maatschappelijk werk en andere vormen van hulpverlening.
Powered by BasisOnline